promo_img

Magazyn

Moduł ten ma na celu automatyzację zarządzania procesami magazynowymi, śledzenie dostępności towarów i kontrolowanie ich dystrybucji.
check
Automatyczne obliczanie kosztów po dostawie.
check
Rezerwacja materiałów przy składaniu zamówień.
check
Skuteczne prowadzenie ewidencji dostępności towarów w magazynie.
check
Ulepszona funkcjonalność cięcia materiału.
Modułu "Magazyn" potrzebujesz, jeśli:
check
Potrzebujesz szybkiego dostępu do informacji o zapasach gotowych towarów. Moduł zapewnia łatwy dostęp do aktualnych danych o dostępności towarów w magazynie, co pozwala szybko reagować na zmiany popytu i podejmować świadome decyzje zarządcze.
check
Musisz zautomatyzować zarządzanie materiałami i zasobami. Moduł zapewnia wygodny zestaw narzędzi do automatyzacji drukarni i wszystkich rutynowych procesów związanych z zarządzaniem zapasami, umożliwiając skupienie się na strategicznych zadaniach biznesowych. Moduł zawiera automatyczną rezerwację i odpis materiałów, a także cięcie materiałów w celu optymalnego wykorzystania zasobów.
check
Dążysz do zwiększenia poziomu kontroli i przejrzystości. Moduł zapewnia niezawodny mechanizm kontroli przepływu dóbr materialnych i zapewnia dostęp do szczegółowych informacji o wszystkich operacjach z Magazynem.
check
Chcesz zoptymalizować zarządzanie materiałami. Moduł ten pozwala skutecznie kontrolować ilość materiałów w magazynie, unikać nadmiernych lub niewystarczających zapasów i utrzymywać ich optymalny poziom.
Możliwości

Zautomatyzowane prowadzenie ewidencji magazynowej.

Moduł umożliwia automatyczną rezerwację materiałów przy składaniu zamówień i odpisywanie materiałów po wykonaniu operacji produkcyjnych. Ta funkcjonalność pozwala na bieżąco informować o dostępności materiałów w magazynie i ich wykorzystaniu w czasie rzeczywistym.

Przy kasie system automatycznie rezerwuje wymaganą ilość materiałów, aby zapewnić ich dostępność do dalszego przetwarzania. Po zarezerwowaniu materiałów system automatycznie odpisuje je z magazynu podczas wykonywania odpowiednich operacji produkcyjnych.

Dzięki zautomatyzowanej rezerwacji i odpisom materiałów można znacznie poprawić wydajność procesów produkcyjnych, uniknąć opóźnień związanych z brakiem materiałów i zapewnić terminową realizację zamówień klientów. Taki system zarządzania zapasami drukarni pozwala usprawnić procesy produkcyjne i zapewnić odpowiedni poziom obsługi klienta.
 

img

Przejrzystość w zarządzaniu zapasami.

Moduł "Magazyn" umożliwia systematyczne sprawdzanie dostępności materiałów w magazynie i automatyczne wykrywanie, czy wygasają, czy są wystarczające do realizacji zamówień. Użytkownik może szybko uzyskać informacje o liczbie dostępnych materiałów i otrzymać powiadomienie, gdy ich liczba osiągnie poziom krytyczny. Ponadto moduł umożliwia efektywne zarządzanie procesami dostarczania towarów do magazynu drukarni.

Ponadto moduł pozwala dokładnie śledzić, gdzie dany materiał jest zużywany, biorąc pod uwagę ruch materiałów w magazynie i jego powiązanie z procesami produkcyjnymi. Pozwala to na efektywne planowanie zakupów, unikanie powielania kosztów i ograniczanie strat spowodowanych niespójnościami.

Ponadto moduł zapewnia możliwość rezerwacji materiałów przy kasie. Nasz system zarządzania drukarnią umożliwia efektywne zarządzanie dostępnością i wykorzystaniem zasobów, unikanie sytuacji, w których materiały zostały już wykorzystane lub zarezerwowane dla innych zamówień. Takie podejście przyczynia się do poprawy wydajności procesów produkcyjnych oraz zadowolenia klientów z szybkości i jakości usług.